Your browser does not support JavaScript!
中臺科技大學~電子計算機中心
~ ~ 歡迎來到中臺科技大學-電子計算機中心 ~ ~
繁體
「TANet新世代骨幹網路」連接規範

「TANet新世代骨幹網路」連接規範

超高速校園網路架構圖

中臺科技大學校園網路管理規範

                            第  九  條第十款
                            第  十  條第十四款
                            第十一 條第十四款